How Can You Live In This World And Yet Be Innocent?


Image of the WeekBu Dünyada Yaşarken Masum Kalmayı Nasıl Başarabilirsiniz?

Bu dünyada yaşarken masum kalmayı nasıl başarabilirsiniz? İlk olarak masum olun ve sonra bu dünyada yaşayın; tam tersi değil. Savunmasız olun, inanılmaz derecede savunmasız olun.

Masum olmanın ne demek olduğunu bile anlamıyorsunuz; eğer masumsanız, bu dünyada, başka bir dünyada, herhangi bir dünyada yaşayabilirsiniz. Ama eğer masum değilseniz, bu dünya ile uzlaşmaya çalışırsınız ve o zaman tüm cehennem karşınızda patlak verir. Fakat bu masumiyet duygusunu öğrenin. Onu elde etmeye çalışmayın. Bu bir kelime değildir. Hiçbir gösterişin, maskenin ve çatışmanın olmadığı bir haldir. O halde olursanız bu dünyada yaşayabilirsiniz. O zaman ofise gidebilirsiniz; her şeyi yapabilirsiniz. Eğer sevginin ne olduğunu biliyorsanız, istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Çatışma yok, günah yok. ., acı yok .... O zaman bu dünyada tamamen, farklı bir şekilde yaşayacaksınız.

Bu gerçekten de Aklın Mutasyonu. Bu, insanın temel dönüşümü. Masumiyet hali mutasyon halidir. Mutasyonda yeni bir varlığın doğumu gerçekleşir. O, bir davranışta bulunur ama asla tepki göstermez çünkü eylemsizlik zemininde yaşayarak cazibe ve zarafetle davranır ki bu herkes için asla bitmeyen bir mücadeledir - açıklanamayan ve bu nedenle cevaplanmayan bir mücadele. Böyle biri yaşar, sadece yaşar, fakat onun yaşamının ta kendisi, başkalarında olağanüstü bir aciliyet duygusu uyandırır. Garip görünse de, masumiyetin insanı, toplumda bütünüyle önemli bir devrim için etkili bir çekirdek haline gelir. Bireyde önce dönüşüm gerçekleşmeli ve sonra da dönüşen birey toplumsal bir devrime öncülük edebilir şeklinde düşünülmemeli. Bunlar iki farklı süreç değildir. İnsanın dönüşümünde, esaslı bir toplumsal değişim hareketi çoktan başlamıştır. İkisi arasında zaman aralığı yoktur. Dönüşüm süreci sadece birdir ve ayrılmazdır. Dönüşen insan, toplumsal devrimin başlangıcını temsil eder. Böyle bir insan toplumsal devrim çağrısı yapan bir lider haline gelmez. Böyle bir çağrıda taklit ve bu nedenle kendisini bir fikre yaklaştırmayı amaçlayan bir eylem vardır.

Ancak, tamamen masum bir insanda - yaşam eyleminin ta kendisinde, toplumsal devrim çoktan başlamıştır. Sadece insani bireyin dönüşümü ile bir toplumun dönüşümü arasında zaman aralığı kalırsa, o zaman tüm çirkin sömürüsüyle birlikte liderliğin zalim yanları vücut bulur.


Tefekkür soruları: Masum olmak sizin için ne ifade ediyor? Masum olarak yaşadığın bir zamanın kişisel hikayesini paylaşabilir misin? Masum bir insan olmanıza ne yardımcı oluyor?
 

Excerpt from J Krishnamurti and the Nameless Experience
by Rohit Mehta.


Add Your Reflection

10 Past Reflections