Awakin Saigon

"Touch your inner space, which is nothingness, as silent and empty as the sky; it is your inner sky. Once you settle down in your inner sky, you have come home, and a great maturity arises in your actions, in your behavior. Then whatever you do has grace in it. Then whatever you do is a poetry in itself. You live poetry; your walking becomes dancing, your silence becomes music." --Osho

Mọi người thân mến,

Vào tối thứ bảy tuần thứ hai của mỗi tháng, chúng mình có một vòng tròn ngồi thiền và sau đó là chia sẻ và ăn nhẹ cùng nhau. Vòng tròn này được tổ chức theo mô hình của Vòng tròn Awakin

  • Bắt đầu từ 4 giờ chiều, mình sẽ cùng ngồi im lặng trong một giờ. 
  • Sau đó, mình sẽ dành một giờ tiếp theo để chia sẻ cảm nhận dựa trên bài đọc của tháng này.
  • Cuối cùng, mình sẽ có 30-60 phút ăn nhẹ trong im lặng.

Các vòng tròn Awakin không dẫn giảng bất kỳ điều gì, và cũng không có bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc nuôi dưỡng nhận thức và lòng trắc ẩn trong mỗi người, giữa sự kết nối sâu sắc cùng tập thể. Mỗi người góp cái mà mình có thể (ví dụ người góp địa điểm, người góp đồ ăn), và không ai thu phí.

----------------------------------

  • Thời gian: 15:45 - 19:00 thứ bảy (vui lòng đến lúc 15:45 để ổn định chỗ ngồi)
  • Địa điểm: Chung cư Parcspring, 537 Nguyễn Duy Trinh, Khu phố 4, Quận 2, TP.HCM (Google Maps).
  • Do diện tích phòng không lớn, mỗi tháng chúng mình chỉ đón được tối đa khoảng 12 người tham gia vòng tròn. Sau khi bạn đăng ký giữ chỗ (RSVP) tại trang này, thì chúng mình sẽ gửi email xác nhận là vòng tròn có còn chỗ hay không. Bạn sẽ nhận được email xác nhận, kèm với địa chỉ cụ thể và bài đọc dành cho tháng đó vào 4-5 ngày trước khi vòng tròn diễn ra.

----------------------------------

Ngôn ngữ của vòng tròn là tiếng Việt. Bạn có thể tham khảo nội dung tiếng Anh dưới đây để hiểu rõ hơn về tinh thần của Awakin.

Every Month, our Awakin Circles gathers together to connect more deeply with ourselves and with one another. We deepen in friendship and community, inner work and contemplation, and skillful service and external action. We draw inspiration from all of the world’s wisdom traditions – spiritual, indigenous, faith as well as secular.

These gatherings have no set agendas, no teachers or proposed beliefs -- they are simply a space to come together to listen to ourselves and to one another. There is no cost to attend; it is a simple offering in the spirit of co-creating a space for deeper wisdom to emerge, in silence and in community with others. These circles have spread organically around the world through word-of-mouth. They are fluid, and so whoever shows up each time creates the right group.

To stay updated with our next circle, simply click on the Connect tab and send a message to the host! You'll then be emailed as more information is available.

For those who are new to meditation, you're welcomed to read this primer.

There is no charge and no one is expected to bring anything. People organically "pay-it-forward" to the world in their own ways.   

We are profoundly grateful that our paths have crossed in this sacred way. Please do get in touch if you have any questions. We look forward to growing in stillness and service, together.